Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Philip K. Dich: el futur com a redempció
Autor/es Sansó Vanrell, Sebastià
Matèries en català: Cinematografia
Matèries en anglès: Motion pictures
Abstract:  Abstract not available
Font:  Temps moderns 2002, no. 87, p 025-027
Dipòsit Legal:  PM 648-1994
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess