Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Flor de espino o la nina pobra
Autor/es Mendiola, Josep Antoni
Matèries en català: Cinematografia
Matèries en anglès: Motion pictures
Abstract:  Abstract not available
Font:  Temps moderns 2002, no. 84, p 021
Dipòsit Legal:  PM 648-1994
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess