Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El ángel azul (Lili-Lola-Lola-Marlene)Els meus clàssics
Autor/es Figuera, Antoni
Matèries en català: Cinematografia
Matèries en anglès: Motion pictures
Abstract:  Abstract not available
Font:  Temps moderns 2002, no. 81, p 004-005
Dipòsit Legal:  PM 648-1994
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess