Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Encontre amb José Luis Guerín
Autor/es Romaguera, Josep Carles
Matèries en català: Cinematografia ; Guerín, José Luis
Matèries en anglès: Motion pictures ; Guerín, José Luis
Abstract:  Abstract not available
Font:  Temps moderns 2002, no. 80, p 021-027
Dipòsit Legal:  PM 648-1994
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess