Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La síndrome d'Ethan Edwards (III)
Autor/es Martorell, Martí
Matèries en català: Cinematografia ; Crítica cinematogràfica
Matèries en anglès: Motion pictures ; Film criticism
Abstract:  Abstract not available
Font:  Temps moderns 2002, no. 79, p 017-019
Dipòsit Legal:  PM 648-1994
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess