Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Llibres de cine (III) La placenta dels somnis, de Gabriel Genovart
Autor/es Figuera, Antoni
Matèries en català: Cinematografia
Matèries en anglès: Motion pictures
Abstract:  Abstract not available
Font:  Temps moderns 2002, no. 79, p 005-007
Dipòsit Legal:  PM 648-1994
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess