Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El Cinema a les Balears des de 1896, de Cristòfol-Miquel Sbert
Autor/es Brotons Capó, Magdalena M.
Matèries en català: Cinematografia
Matèries en anglès: Motion pictures
Abstract:  Abstract not available
Font:  Temps moderns 2001, no. 77, p 008
Dipòsit Legal:  PM 648-1994
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess