Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Llibres de cine (I) Imatges del silenti de Jordi Balló (Els motius visuals en el cine)
Autor/es Figuera, Antoni
Matèries en català: Cinematografia
Matèries en anglès: Motion pictures
Abstract:  Abstract not available
Font:  Temps moderns 2001, no. 76, p 008-009
Dipòsit Legal:  PM 648-1994
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess