Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     David Lynch (1946-1979) ment creadora
Autor/es Garcia Pons, Francesc
Matèries en català: Cinematografia ; Lynch, David 1946-1979
Matèries en anglès: Motion pictures ; Lynch, David 1946-1979
Abstract:  Abstract not available
Font:  Temps moderns 2001, no. 70, p 009-011
Dipòsit Legal:  PM 648-1994
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess