Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Buñuel i els mallorquins
Autor/es Font, Miquel S.
Matèries en català: Cinematografia ; Buñuel, Luis
Matèries en anglès: Motion pictures ; Buñuel, Luis
Abstract:  Abstract not available
Font:  Temps moderns 2001, no. 69, p 026-027
Dipòsit Legal:  PM 648-1994
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess