Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Pobres de tots dos i de tots. el final d'El tercer hombre
Autor/es Oliver, Antoni
Matèries en català: Cinematografia ; Crítica cinematogràfica
Matèries en anglès: Motion pictures ; Film criticism
Abstract:  Abstract not available
Font:  Temps moderns 2000, no. 68, p 004
Dipòsit Legal:  PM 648-1994
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess