Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Les pel·lícules del mes de juny i juliolCinema a Sa Nostra
Autor/es John Ford o l'ètica dels perdedors
Matèries en català: Cinematografia
Matèries en anglès: Motion pictures
Abstract:  Abstract not available
Font:  Temps moderns 2000, no. 64, p 032-034
Dipòsit Legal:  PM 648-1994
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess