Registro completo



Accedir a l'exemplar

Títol:     Aproximació a la definició de cinema negre (IV)
Autor/es Torrandell, Martí
Matèries en català: Cinematografia ; Cinema negre
Matèries en anglès: Motion pictures ; Film noir
Abstract:  Abstract not available
Font:  Temps moderns 2000, no. 62, p 004-006
Dipòsit Legal:  PM 648-1994
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess