Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Homenatge a Robert Bresson
Autor/es Consell Editorial
Matèries en català: Cinematografia ; Bresson, Robert
Matèries en anglès: Motion pictures ; Bresson, Robert
Abstract:  Abstract not available
Font:  Temps moderns 2000, no. 61, p 023
Dipòsit Legal:  PM 648-1994
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess