Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Abbas Kiarostami o l'art del poema visual
Autor/es Bonet, Dani
Matèries en català: Cinematografia
Matèries en anglès: Motion pictures
Abstract:  Abstract not available
Font:  Temps moderns 2000, no. 60, p 008-009
Dipòsit Legal:  PM 648-1994
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess