Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Altre cop la Mostra o de perquè València, o Valencia, perviurà
Autor/es Osanz, Felip
Matèries en català: Cinematografia
Matèries en anglès: Motion pictures
Abstract:  Abstract not available
Font:  Temps moderns 1999, no. 58, p 016-017
Dipòsit Legal:  PM 648-1994
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess