Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La censura (1939/52) (i IV)
Autor/es Sbert i Barceló, Miquel
Matèries en català: Cinematografia ; Cinematografia Censura
Matèries en anglès: Motion pictures ; Motion pictures Censorship
Abstract:  Abstract not available
Font:  Temps moderns 1999, no. 54, p 013
Dipòsit Legal:  PM 648-1994
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess