Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Què és un cinema autòcton? (I)Les mentides d'una gàbia de vidre, Cinema a les illes
Autor/es Salvà Lara, Jaume
Matèries en català: Cinematografia
Matèries en anglès: Motion pictures
Abstract:  Abstract not available
Font:  Temps moderns 1999, no. 53, p 011
Dipòsit Legal:  PM 648-1994
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess