Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     L'Alternativa'98Vè Festival Internacional de Cinema Independent de Barcelona
Autor/es Pons, Júlia
Matèries en català: Cinematografia
Matèries en anglès: Motion pictures
Abstract:  Abstract not available
Font:  Temps moderns 1999, no. 50, p 014-015
Dipòsit Legal:  PM 648-1994
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess