Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Un arxiu del so i de la imatge per a MallorcaCinema a les illes
Autor/es Alberti, Margalida
Matèries en català: Cinematografia
Matèries en anglès: Motion pictures
Abstract:  Abstract not available
Font:  Temps moderns 1998, no. 46, p 008
Dipòsit Legal:  PM 648-1994
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess