Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Aquesta mirada gens dubtosa. (Sobre tres o quatre films de François Truffaut)
Autor/es Roca, Toni
Matèries en català: Cinematografia
Matèries en anglès: Motion pictures
Abstract:  Abstract not available
Font:  Temps moderns 1998, no. 45, p 018
Dipòsit Legal:  PM 648-1994
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess