Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Entrevista amb Romà Gubern
Autor/es Oliver, Antoni
Matèries en català: Cinematografia ; Gubern, Romà Intervius
Matèries en anglès: Motion pictures ; Gubern, Romà Interviews
Abstract:  Abstract not available
Font:  Temps moderns 1998, no. 44, p 004-005
Dipòsit Legal:  PM 648-1994
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess