Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El cinema segons Trueba
Autor/es Oliver, Antoni
Matèries en català: Cinematografia ; Trueba, Fernando
Matèries en anglès: Motion pictures ; Trueba, Fernando
Abstract:  Abstract not available
Font:  Temps moderns 1998, no. 40, p 011
Dipòsit Legal:  PM 648-1994
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess