Registro completo



Accedir a l'exemplar

Títol:     Entrevista a Nofre Moyà
Autor/es Cruz, Miquel
Matèries en català: Cinematografia ; Moyà, Nofre Intervius
Matèries en anglès: Motion pictures ; Moyà, Nofre Interviews
Abstract:  Abstract not available
Font:  Temps moderns 1997, no. 36, p 011
Dipòsit Legal:  PM 648-1994
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess