Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El bigot de Dràcula
Autor/es Jordà, Eduardo
Matèries en català: Cinematografia ; Dràcula, Comte (Personatge de ficció)
Matèries en anglès: Motion pictures ; Dracula, Count (Fictitious character)
Abstract:  Abstract not available
Font:  Temps moderns 1997, no. 36, p 008
Dipòsit Legal:  PM 648-1994
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess