Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Classical BarbraBanda sonora
Autor/es Estelrich i Massutí, Pere
Matèries en català: Cinematografia ; Streisand, Barbra
Matèries en anglès: Motion pictures ; Streisand, Barbra
Abstract:  Abstract not available
Font:  Temps moderns 1997, no. 34, p 005
Dipòsit Legal:  PM 648-1994
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess