Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La tragedia de Leo Minosa versus l'espectacle de Charles Tatum
Autor/es Merino, Fernando
Matèries en català: Cinematografia
Matèries en anglès: Motion pictures
Abstract:  Abstract not available
Font:  Temps moderns 1997, no. 33, p 016
Dipòsit Legal:  PM 648-1994
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess