Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Persona: màscara: Plácido de García Berlanga.El mirador de l'infinit
Autor/es Martín Jiménez, Ignacio
Matèries en català: Cinematografia
Matèries en anglès: Motion pictures
Abstract:  Abstract not available
Font:  Temps moderns 1997, no. 32, p 012
Dipòsit Legal:  PM 648-1994
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess