Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Literatura i cine de terrorLes nostres pors
Autor/es Cuadrado Fernández, Perfecto
Matèries en català: Cinematografia ; Cinematografia i literatura
Matèries en anglès: Motion pictures ; Motion pictures and literature
Abstract:  Abstract not available
Font:  Temps moderns 1997, no. 30, p 007
Dipòsit Legal:  PM 648-1994
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess