Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Andreu Ferret, sentit de llibertatCinema i periodisme
Autor/es Serra, Antoni
Matèries en català: Cinematografia ; Ferret, Andreu
Matèries en anglès: Motion pictures ; Ferret, Andreu
Abstract:  Abstract not available
Font:  Temps moderns 1997, no. 29, p 012
Dipòsit Legal:  PM 648-1994
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess