Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Parlant de Cinema amb: Toni Roca
Autor/es Roca, Toni
Matèries en català: Cinematografia ; Roca, Toni Intervius
Matèries en anglès: Motion pictures ; Roca, Toni Interviews
Abstract:  Abstract not available
Font:  Temps moderns 1996, no. 22, p 014
Dipòsit Legal:  PM 648-1994
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess