Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Cine i Literatura (1)Cine de Barri
Autor/es Figuera, Antoni
Matèries en català: Cinematografia ; Cinematografia i literatura
Matèries en anglès: Motion pictures ; Motion pictures and literature
Abstract:  Abstract not available
Font:  Temps moderns 1996, no. 22, p 011
Dipòsit Legal:  PM 648-1994
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess