Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Treballant a casaGuionistes a Hollywood
Autor/es Ortega, Elena
Matèries en català: Cinematografia
Matèries en anglès: Motion pictures
Abstract:  Abstract not available
Font:  Temps moderns 1996, no. 20, p 005
Dipòsit Legal:  PM 648-1994
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess