Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Parlant de cinema amb: Toni Figuera
Autor/es Vidal Amengual, Jaume
Matèries en català: Cinematografia ; Figuera, Toni Intervius
Matèries en anglès: Motion pictures ; Figuera, Toni Interviews
Abstract:  Abstract not available
Font:  Temps moderns 1995, no. 014, p 011
Dipòsit Legal:  PM 648-1994
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess