Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Alegre o divorciadaUna mort pluralment certa
Autor/es Roca, Toni
Matèries en català: Cinematografia ; Roger, Ginger
Matèries en anglès: Motion pictures ; Roger, Ginger
Abstract:  Abstract not available
Font:  Temps moderns 1995, no. 014, p 009
Dipòsit Legal:  PM 648-1994
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess