Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Cine vs literatura
Autor/es Ortega, Elena
Matèries en català: Cinematografia ; Cinematografia i literatura
Matèries en anglès: Motion pictures ; Motion pictures and literature
Abstract:  Abstract not available
Font:  Temps moderns 1995, no. 011, p 010
Dipòsit Legal:  PM 648-1994
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess