Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El retorn de Katherine Hepburn 14 anys després
Autor/es Klynhout, Claudio
Matèries en català: Cinematografia ; Hepburn, Katherine
Matèries en anglès: Motion pictures ; Hepburn, Katherine
Abstract:  Abstract not available
Font:  Temps moderns 1995, no. 011, p 006
Dipòsit Legal:  PM 648-1994
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess