Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El glamour de "Priscilla" i la sensualitat de "Rojo"
Autor/es Klynhout, Claudio
Matèries en català: Cinematografia ; Crítica cinematogràfica
Matèries en anglès: Motion pictures ; Film criticism
Abstract:  Abstract not available
Font:  Temps moderns 1994, no. 8, p 005-006
Dipòsit Legal:  PM 648-1994
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess