Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Sobre autors i artesans
Autor/es Santos Sánchez, Manel-Claudi
Matèries en català: Cinematografia
Matèries en anglès: Motion pictures
Abstract:  Abstract not available
Font:  Temps moderns 1994, no. 8, p 003
Dipòsit Legal:  PM 648-1994
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess