Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Parlant de cinema amb: Pablo Rico
Autor/es Vidal Amengual, Jaume
Matèries en català: Cinematografia ; Rico, Pablo Intervius
Matèries en anglès: Motion pictures ; Rico, Pablo Interviews
Abstract:  Abstract not available
Font:  Temps moderns 1994, no. 4, p 007
Dipòsit Legal:  PM 648-1994
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess