Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Programació cinemaMes de maig
Autor/es Vidal Amengual, Jaume
Matèries en català: Cinematografia ; Cinematografia Programes
Matèries en anglès: Motion pictures ; Motion picture programs
Abstract:  Abstract not available
Font:  Temps moderns 1994, no. 2, p 008
Dipòsit Legal:  PM 648-1994
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess