Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Clair, Labiche i el cinema
Autor/es Mendiola, Josep Antoni
Matèries en català: Cinematografia ; Directors i productors cinematogràfics
Matèries en anglès: Motion pictures ; Motion picture producers and directors
Abstract:  Abstract not available
Font:  Temps moderns 1994, no. 2, p 004
Dipòsit Legal:  PM 648-1994
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess