Cerca de text


1 document ha coincidit amb la consulta.

jesus (10) marin (1) garcia (18)


Rousseau y el rousseanísme en Mallorca: reinterpretación de Un hiver à Majorque. De D'Alambert a Quadrado 1800-1840  - García Marín, Jesús
Font: Taula 1982, Vol. 1, pp. 15-20
Identificador: 0214-6657
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract non available
Matèries en català: Filosofia ; Ciències polítiques
Matèries en anglès: Philosophy ; Political science
Rellevància comparativa: 7.785516 - 6 p. - Ver registro completo