Cerca de text


4 documents rellevants a la consulta.

bartomeu (7) trobat (4) mulet (5)


La sociologia de la cultura i la problemàtica actual de la societat del benestar  - Mulet Trobat, Bartomeu
Font: Taula 1996, Vol. 25-26, pp. 81-95
Identificador: 0214-6657
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: [CAT] Aquest treball és un intent d'analitzar, des de la sociologia de la cultura, les contradiccions i els conflictes que es plantegen i es generen a la societat del benestar des de la crítica a la modernitat i a la postmodernitat. Cultura, crítica a la modernitat, canvi social, estructura social, vida quotidiana i la problemàtica que en aquests hàbits s'albira són els conceptes clau d'aquest treball. ; [ENG] In this work we try to analyze, from the point of view of the Sociology of the Culture, the contradictions and conflicts which appear in the Wellbeing Society, from then criticism to the modernity and to the post-modernity. Culture, Criticism to the modernity, Social change, Social structure, Day to day life and the problems that are glimpsed in this fields are the key words of this article.
Matèries en català: Ciències socials
Matèries en anglès: Social sciences
Rellevància comparativa: 8.035904 - 15 p. - Ver registro completo

La Il·lustració i el seu utilitarisme educatiu. La qüestió de les ciències útils  - Mulet Trobat, Bartomeu
Font: Taula 1999, Vol. 31-32, pp. 89-93
Identificador: 0214-6657
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: [CAT] Aquest escrit pretèn ésser una reflexió sobre com es va digerir el fenomen de la Il·lustració a dues realitats diferentes com eren les de Berlin i de Ciutat de Mallorca, en relació als estudis científics (Física i Química, Ciències Naturals, Matemàtiques, etc). Universitat de Berlin, Universitat Literària i Institut Balear en els inicis del XIX. Per tant ens referim a la culminació de tot un procés econòmic, polític i socio-cultural i entram en els inicis de la societat burgesa decimonònica. ; [ENG] In this work we present a reflection on how the Enlightenment phenomenon was assimilated in two different places, Berlin and Ciutat de Mallorca, with two different realities. We will paid attention on different aspects related with the scientific studies like Physics, Chemistry, Natural Sciences, Mathematics, etc. The situation at the starting of the XIX century of the University of Berlin, the Universitat Literària and the Institut Balear will be studied. We will refer to the culmination of an economic, political and socio-cultural process and to the beginning of the nineteenth-century bourgeois society.
Matèries en català: Educació ; Història
Matèries en anglès: Education ; History
Rellevància comparativa: 8.035904 - 5 p. - Ver registro completo

Presentació  - Mulet Trobat, Bartomeu
Font: Taula 1996, Vol. 25-26, p. 7
Identificador: 0214-6657
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract non available
Matèries en català: Filosofia ; Ciències socials
Matèries en anglès: Philosophy ; Social sciences
Rellevància comparativa: 8.035904 - 1 p. - Ver registro completo

La globalització cultural. Una perspectiva des de la sociologia de la cultura del món de la infància i la primera adolescència  - Mulet Trobat, Bartomeu ; Munar Chacartegui, Ana María
Font: Taula 2001, Vol. 35-36, pp. 93-103
Identificador: 0214-6657
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: [CAT] Aquest article analitzarà com la globalització actua dins el món cultural i en el procés de socialització que es dóna a la infància i adolescència. L’impacte del fenomen anomenat globalització és molt ample, i ha estat analitzat principalment en els seus àmbits econòmics i polítics. El nostre objectiu és mirar-ne els efectes dins el món cultural dels més joves. El procés d’homogeneïtzació, que, com veurem, és part important del procés de globalització, té uns efectes dins el món cultural dels infants i adolescents modificant la manera en què aquests entenen i observen la realitat que els envolta. Les noves tecnologies i els mitjans audiovisuals, molts dels quals sense cap tipus de referència territorial, fan un paper cada vegada més important a la vida quotidiana. Aquests àmbits són portadors de valors, històries i missatges que conformen l’espai del nostre món cultural. ; [ENG] This article analyses the socialisation process of children and teenagers and it confronts it with the impact of the phenomenon called «globalisation». Our goal is to look at its effects on the cultural world of the youngest people. The homogenisation and the cultural standardisation is an important part of the globalisation process, and they have consequences in children’s and teenager’s culture transforming the way they understand and look at the reality (symbolic, virtual, daily...), that surrounds them. We introduce some new sociological concepts necessary to cope with the globalised society and look at how new technologies and the audiovisuals media, plenty of them without any kind of territorial references, play an each time more important role in daily life. These fields have values, histories and messages that shape our cultural world and places them in the logic of the capitalist, commercial and consumerist development.
Matèries en català: Ciències socials
Matèries en anglès: Social sciences
Rellevància comparativa: 6.026928 - 11 p. - Ver registro completo