Cerca de text


2 documents rellevants a la consulta.

perello (7) maria (32) sarriegui (2) jose (41)


El sur: reivindicación de una poética de la fantasía emergente  - Sarriegui Perelló, José Maria
Font: Taula 1982, Vol. 1, pp. 37-40
Identificador: 0214-6657
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract non available
Matèries en català: Filosofia
Matèries en anglès: Philosophy
Rellevància comparativa: 9.162182 - 4 p. - Ver registro completo

La forja evolutiva del conocimiento.  - Sarriegui Perelló, José Maria
Font: Taula 1987, Vol. 7-8, p. 221-242
Identificador: 0214-6657
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract non available
Matèries en català: Filosofia
Matèries en anglès: Philosophy
Rellevància comparativa: 9.162182 - 22 p. - Ver registro completo