Cerca de text


2 documents rellevants a la consulta.

perello (7) bartomeu (7) prohens (2)


Paul K. Feyerabend y el anarquismo epistemológico  - Prohens Perelló, Bartomeu
Font: Taula 1982, Vol. 1, pp. 21-26
Identificador: 0214-6657
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract non available
Matèries en català: Filosofia
Matèries en anglès: Philosophy
Rellevància comparativa: 8.147475 - 6 p. - Ver registro completo

La afirmación radical del yo absoluto en Stirner y Nietzsche  - Prohens Perelló, Bartomeu
Font: Taula 1984, Vol. 4, p. 73-77
Identificador: 0214-6657
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract non available
Matèries en català: Filosofia ; Jo (Filosofia)
Matèries en anglès: Philosophy ; Self (Philosophy)
Rellevància comparativa: 8.147475 - 5 p. - Ver registro completo