Cerca de text


1 document ha coincidit amb la consulta.

roig (1) antonio (11) martin (8)


El alma, de Homero a Alcmeón de Crotona  - Martín Roig, Antonio
Font: Taula 1982, Vol. 1, pp. 67-76
Identificador: 0214-6657
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract non available
Matèries en català: Filosofia
Matèries en anglès: Philosophy
Rellevància comparativa: 8.088583 - 10 p. - Ver registro completo