Cerca de text


9 documents rellevants a la consulta.

'consell' apareix 9 vegades a 9 documents
'editorial' apareix 9 vegades a 9 documents


Ressenyes bibliogràfiques  - Consell Editorial
Font: Taula 2012, Vol. 44, pp. 187-200
Identificador: 0214-6657
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Rellevància comparativa: 6.1019545 - 14 p. - Ver registro completo

Presentación  - Consell Editorial
Font: Taula 1982, Vol. 1, pp. 5
Identificador: 0214-6657
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: abstract non available
Matèries en català: Filosofia
Matèries en anglès: Philosophy
Rellevància comparativa: 6.1019545 - 1 p. - Ver registro completo

Ressenyes bibliogràfiques  - Consell Editorial
Font: Taula 1987, Vol. 7-8, p. 243-248
Identificador: 0214-6657
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract non available
Matèries en català: Filosofia
Matèries en anglès: Philosophy
Rellevància comparativa: 6.1019545 - 6 p. - Ver registro completo

Necrològiques  - Consell Editorial
Font: Taula 2010, Vol. 42, pp. 196-201
Identificador: 0214-6657
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en anglès: Seguí Aznar, Miguel Biography ; Torres Esbarranch, Juan José Biography
Rellevància comparativa: 6.1019545 - 8 p. - Ver registro completo

Figures  - Consell Editorial
Font: Taula 2004, Vol. 38, pp. 303-316
Identificador: 0214-6657
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract non available
Rellevància comparativa: 6.1019545 - 13 p. - Ver registro completo

Ressenyes  - Consell Editorial
Font: Taula 2010, Vol. 42, pp. 187-196
Identificador: 0214-6657
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Rellevància comparativa: 6.1019545 - 12 p. - Ver registro completo

Ressenyes bibliogràfiques  - Consell Editorial
Font: Taula 2014, Vol. 46, pp. 217-233
Identificador: 0214-6657
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Rellevància comparativa: 6.1019545 - 17 p. - Ver registro completo

Presentació  - Consell Editorial
Font: Taula 1985, VoL. 3, pp. 3-4
Identificador: 0214-6657
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract non available
Matèries en català: Filosofia
Matèries en anglès: Philosophy
Rellevància comparativa: 6.1019545 - 2 p. - Ver registro completo

Ressenyes  - Consell Editorial
Font: Taula 2008, Vol. 41, pp. 91-111
Identificador: 0214-6657
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Rellevància comparativa: 6.1019545 - 17 p. - Ver registro completo