Cerca de text


2 documents rellevants a la consulta.

antoni (31) orfila (2) barber (3)


Recensions bibliogràfiques: Muguerza, Javier, et al. : El fundamento de los derechos humanos  - Barber Orfila, Antoni
Font: Taula 1992, Vol. 15, p. 159-161
Identificador: 0214-6657
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract non available
Matèries en català: Filosofia ; Ciències polítiques
Matèries en anglès: Philosophy ; Political science
Rellevància comparativa: 7.800901 - 3 p. - Ver registro completo

Assaig d'apropament a la qüestió de la relació entre sentit comú i coneixement filosòfic del món  - Barber Orfila, Antoni
Font: Taula 1982, Vo. 1, pp. 41-46
Identificador: 0214-6657
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract non available
Matèries en català: Filosofia
Matèries en anglès: Philosophy
Rellevància comparativa: 7.800901 - 6 p. - Ver registro completo