Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La sociologia de la cultura i la problemàtica actual de la societat del benestar
Autor/es Mulet Trobat, Bartomeu
Matèries en català: Ciències socials
Matèries en anglès: Social sciences
Abstract:  [CAT] Aquest treball és un intent d'analitzar, des de la sociologia de la cultura, les contradiccions i els conflictes que es plantegen i es generen a la societat del benestar des de la crítica a la modernitat i a la postmodernitat. Cultura, crítica a la modernitat, canvi social, estructura social, vida quotidiana i la problemàtica que en aquests hàbits s'albira són els conceptes clau d'aquest treball. ; [ENG] In this work we try to analyze, from the point of view of the Sociology of the Culture, the contradictions and conflicts which appear in the Wellbeing Society, from then criticism to the modernity and to the post-modernity. Culture, Criticism to the modernity, Social change, Social structure, Day to day life and the problems that are glimpsed in this fields are the key words of this article.
Font:  Taula 1996, Vol. 25-26, pp. 81-95
Identificador:  0214-6657
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess